คุณสามารถประลองความเร็วได้ทาง
Term and Condition
LIVE EVENT
วิธีเขารวมโครงการ GT Academy 2016 ทาง Live Event
วันที่ 1-3 กรกฏาคม 2559 ณ Zpot Light โซนฟวเจอรพารค รังสิต
วันที่ 8-10 กรกฏาคม 2559 ณ ลานอีเดน เซ็นทรัลเวิลด
สำหรับผู้ที่หลงรักในความเร็ว และคลั่งไคล้ในความมันส์ของการแข่งขัน สามารถเข้าร่วมเวทีแข่งขันพิเศษในงาน Nissan GT Academy ซึ่งจะจัดขึ้น 2 ครั้ง ระหว่างวันที่ วันที่ 1-3 กรกฎาคม 2559 ณ Zpot Light โซน ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต และ วันที่ 8-10 กรกฎาคม 2559 ณ ลานอีเดน เซ็นทรัลเวิลด์ เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้ารับการคัดเลือกโดยใช้เครื่องจำลองการขับรถแข่งเสมือนจริงหรือ “นิสสัน จีที ซิมูเลเตอร์”
Line
การแข่งขัน Nissan GT Academy จะสิ้นสุดลง ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2559 โดยจะคัดเลือกเซียนความเร็วที่ทำเวลา
ได้ดีที่สุด 25 คนแรก จากการขับแข่งด้วยเครื่องซิมูเลเตอร์ Playstation 4 ที่ติดตั้งโปรแกรม Gran Turismo Sport ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด ทั้งหมด 25 คน เพื่อเข้าร่วมบททดสอบบนสนามจริงเป็นเวลา 2 วัน
ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ (National Final)
ในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2559 ณ สนาม ปทุมธานี สปีดเวย์ จังหวัด ปทุมธานี

6 สุดยอดตัวแทนไทย จะได้เดินทางไป “คว้าโอกาสพลิกชีวิต”
พิสูจน์ศักยภาพแห่งความเป็นนักขับรถแข่งกับ "GT Academy Race Camp"
ที่สนามแขงรถซิลเวอรสโตน ประเทศอังกฤษ รวมประชันฝมือและวัดความแกรงของจิตใจ
เพราะตัวแทนจากไทยทั้ง 6 คน จะโดนคัดออกครั้งละ 1 คน จนเหลือสุดยอดเพียงหนึ่งเดียว ที่จะตองทุมสุดตัวเพื่อ
รวมชิงชัยกับตัวแทนจากประเทศตางๆ ไดแก ออสเตเรีย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส แมกซิโก และแอฟริกาเหนือ (แอลจีเรีย อียิปต และ โมรอคโค)
ในรอบสุดทาย ชิงตำแหนงแชมป และกาวสูการเปนนักแขงรถมืออาชีพระดับโลกกับทีมนิสโม (NISMO) มุงประชันฝมือในการแขงขัน Hankook 24H Dubai 2016
Step
Step
Step
Line