คุณสามารถประลองความเร็วได้ทาง
Term and Condition
LIVE EVENT
เกณฑ์การรับสมัครผู้เข้าแข่งขันโครงการ Nissan GT Academy

 1. ต้องเป็นผู้ที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2559
 2. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทย
 3. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมีหนังสือเดินทางระหว่างประเทศ (หรือสามารถจัดทำหนังสือเดินทางได้) และสามารถยื่นขอวีซ่า
  เพื่อเดินทางเข้าสู่ประเทศที่มีการจัดกิจกรรมเก็บตัว (Race Camp) ได้ด้วยตนเอง
  (สำหรับปี 2558 กิจกรรมเก็บตัว Race Camp จะจัดขึ้นที่สหราชอาณาจักร)
 4. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ที่ยังไม่หมดอายุ (ไม่ใช่ใบขับขี่แบบชั่วคราว) ในประเทศไทย
 5. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องไม้เคยถูกตัดสินว่ากระทำผิดทางอาญาใดๆ
 6. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมิได้เข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติมาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี หรือถือใบอนุญาตแข่งขันหรือเทียบเท่า ที่ผ่านการรับรองโดย Authorit Sportif Nationale (ASN) ภายในประเทศ (GT Academy Globalสงวนสิทธิ์ ในการพิจารณาตัดสินเกี่ยวกับประสบการณ์การแข่งขันและความเหมาะสมที่จะเข้าร่วมโครงการ Nissan GT Academy)
 7. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องไม่มีสัญญากับผู้ผลิตรถยนต์ ทีมแข่ง หรือผู้สนับสนุน ที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งกัน หรือเป็นอุปสรรคต่อการรับรางวัลเมื่อชนะโครงการ GT Academy
 8. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมเก็บตัวของโครงการ Nissan GT Academy (GT Academy Race Camp) หรือเทียบเท่า
  ในการแข่งขัน GT Academy ปีก่อนๆ
อ่านเงื่อนไขการสมัครเพิ่มเติมไดที่ www.gran-turismo.com